F.O.M 3/4 GÄLLER FÖLJANDE ÖPPETTIDER

MÅN-FREDAG     10-18

LÖRDAG                10-14

LUNCH                   13-14

ÄR DÖRREN LÅST RING 0706402435

M.V.H. TOMAS